Specialist på marknadsundersökningar
och anonyma kundbesök

Vi arbetar ofta med flera undersökningsmetoder för att skapa mervärden. En kundundersökning (nöjdkundindex NKI) i kombination med anonyma kundbesök eller djupintervjuer skulle kunna ge mycket information om dina kunder. Stämmer detta överens med hur dina medarbetare upplever kunderna? Komplettera med en medarbetarundersökning och få ytterligare djup och bredd.

Vi kan undersökningar – du kan din bransch!

Anmälningslänkar