Scandinavian panel

Inbjudan till deltagande i webbpanelen Scandinavian panel


Vill du vara med och delta i webbaserade undersökningar, där du får uttrycka dina åsikter inom olika områden och samtidigt hjälpa företag och andra att bli bättre i sina verksamheter?

Som kompensation för att delta i våra undersökningar får du ersättning som du själv kan använda eller skänka till välgörenhet. Hur mycket du får är beroende av bl.a. antalet frågor i den aktuella undersökningen.

Det du behöver göra för att vara med är att skapa ett konto ovan.

Vi hoppas givetvis på att du vill vara med!

Behandling av personuppgifter:
När du anmäler dig till Scandinavian Panel lämnar du ut dina personuppgifter till oss. Det innebär att du lämnar ditt samtycke till att vi kontaktar dig för deltagande i olika marknadsundersökningar.

Integritetspolicy

På Fürst Scandinavian Research AB värnar vi om en hög nivå av skydd för din personliga integritet.

GDPR (Generala Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjat gälla i hela EU den 25 maj 2018.
GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen. Mycket är sig likt men kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter har skärpts.

Med anledning av GDPR har vi tydliga villkor som vi arbetar efter. Villkoren är kompletterade med en integritetspolicy som mer utförligt beskriver hur vi sparar och analyserar din personliga information. Något vi gör för att vår kommunikation ska vara så relevant och intressant som möjligt för dig.

Ta gärna del av vår integritetspolicy HÄR.

SCANDINAVIAN PANEL är ett registrerat varumärke som ägs av Fürst Scandinavian Research