Scandinavian panel

Inbjudan till deltagande i webbpanelen Scandinavian panel

Vill du vara med och delta i webbaserade undersökningar, där du får uttrycka dina åsikter inom olika områden och samtidigt hjälpa företag och andra att bli bättre i sina verksamheter?

Som kompensation för att delta i våra undersökningar får du ersättning som du själv kan använda eller skänka till välgörenhet. Hur mycket du får är beroende av bl.a. antalet frågor i den aktuella undersökningen.

Det du behöver göra för att vara med är att anmäla dig nedan.
Därefter får du ett separat mail, som vi skickar till dig i samarbete med företaget Cint, som administrerar webbpaneler.

Vi hoppas givetvis på att du vill vara med!

Behandling av personuppgifter:
När du anmäler dig till Scandinavian Panel lämnar du ut dina personuppgifter till oss. Det innebär att du lämnar ditt samtycke till att vi kontaktar dig för deltagande i olika marknadsundersökningar.

SCANDINAVIAN PANEL är ett registrerat varumärke som ägs av Fürst Scandinavian Research