Vad gör vi?

Vad gör vi?

Vi skräddarsyr alla undersökningar – och ger dig bästa underlag för kloka beslut

Att säga att varje kund är unik kan kanske låta som en klyscha. Men i vår värld är det verkligen så. Ingen kund är den andra lik. Hos oss är alla lösningar kundspecifika och skräddarsydda – allt med ett viktigt syfte: att ge dig bästa tänkbara beslutsunderlag. Och med kloka beslut blir din verksamhet förhoppningsvis både effektivare och lönsammare. Det är en konst att designa rätt undersökningar. Och vi vågar påstå att vi är duktiga på det. Fürst Scandinavian Research, ett marknadsundersökningsföretag med 25 år i branschen ger viss erfarenhet.

Vi arbetar med en mängd olika undersökningsmetoder. Ofta skapas ett mervärde när olika metoder kombineras. En kundundersökning (nöjdkundindex NKI) i kombination med anonyma kundbesök eller djupintervjuer med kunder, skulle kunna ge grundlig information om dina kunders upplevelser. Stämmer det överens med vad dina medarbetare upplever? Komplettera med en medarbetarundersökning (personalundersökning) och få ytterligare djup och bredd.

Vilken position har ditt företag på marknaden? Vi hjälper dig med målgruppsanalyser, marknadskartläggningar och positioneringsanalyser samt konkurrensbevakning.

Vi kan undersökningar – du kan din bransch!
Tillsammans blir vi svårslagna.

Våra metoder för att ta reda på fakta