Vad gör vi?

Fokusgrupper

Ett annat namn för fokusgrupper som också ofta används  är gruppdiskussioner.

En fokusgrupp går till så att vi rekryterar ett begränsat antal personer, ofta fem till åtta stycken i den målgrupp som är aktuell. Vanligtvis görs minst 2 gruppdiskussioner för att täcka in olika segment av målgruppen.

Vi diskuterar ett ämne för att få djupare kunskap om bakomliggande orsaker till attityder eller beteenden. Fokusgrupper används också för att hitta uppslag till nya produkter eller tjänster.

Vid gruppdiskussioner sitter ofta representanter för kunden i ett angränsande rum bakom en spegelvägg och lyssnar och betraktar. Diskussionen leds av en av våra utbildade och erfarna moderatorer.