Vad gör vi?

Personliga intervjuer

Vid personliga intervjuer (face-to-face) träffar vi respondenten. Ofta är dessa intervjuer mer kvalitativa i sitt upplägg dvs de ger mer utrymme för diskussion och öppna frågor. De kallas då ofta för djupintervjuer.

Personliga intervjuer kan i princip genomföras var som helst – på gatan, i ett köpcenter (halltester), hemma hos respondenten eller på vederbörandes arbetsplats – kort sagt överallt. Vi har intervjuare i stora delar av landet. Våra intervjuare genomgår en grundutbildning innan de provar att jobba i fält och många intervjuare har lång erfarenhet i branschen.