Vad gör vi?

Postala undersökningar

Metoden har idag till stor del ersatts av telefon- och webbundersökningar. Postala undersökningar innebär att man med vanlig post skickar ut frågeformulär som sedan returneras ifyllda.

Vi tar hand om hela processen, vi ordnar med att trycka upp frågeformulären, vi kuverterar och skickar ut dem tillsammans med svarskuvert.

Vi tar emot svarskuverten och stansar in dem i databaser. Vi ringer och påminnelser de som inte skickat in enkäten.

Det förekommer relativt ofta att vi kombinerar t.ex. en kortare telefonintervju med att skicka ut ett kompletterande postalt frågeformulär.