Vad gör vi?

Referenser

Strömma Turism & Sjöfart Ett av Sveriges största upplevelseföretag

Strömma skapar upplevelser, aktiviteter och nöje för möten och fritid ska resultera i minnen för livet. För att underlätta detta arbete genomför vi en mängd olika undersökningar där resultaten snabbt återkopplas online till berörda beslutsfattare. Jämförelser över tid och mellan verksamheter ger ett bra styrinstrument i produktutvecklingen. Vi tar fram ett NöjdKundIndex (NKI) för alla verksamheter.

Vi genomför Ombordundersökningar Kundundersökningar Gästundersökningar

Vi använder oss av olika metoder beroende på målgrupp: Pappersenkäter och webbenkäter.


SSP Sweden Experter på mat och dryck i miljöer där många människor möts

SSP driver restauranger, caféer, barer och butiker från Malmö i söder till Luleå i norr.

I Sverige är SSP ca 750 medarbetare som serverar 30 miljoner gäster per år. De flesta av medarbetarna arbetar som Barista eller cafévärd/värdinna, bartender, kallskänka, kock, loungevärd/värdinna, restaurangbiträde, servitör/servitris eller säljare i butik. Genom kompetensutveckling fortsätter de ständigt att utvecklas.

Resultaten från årliga medarbetarunderökningar ligger bl.a. till grund för denna utveckling och gör det också möjligt att på ett smidigt sätt följa varje enhets resultat och se förbättringsområden.


Grand Travel Award Resebranschens Oscars-utdelning

Varje år genomför vi på uppdrag av Travel News/RES undersökningen som ligger till grund för Grand Travel Award. Vi har nu genomfört denna undersökning i snart 25 år.

Det är ett branschpris till rese- och turistnäringens duktigaste aktörer, där vinnarna koras utifrån bedömningar av från mer än 1000 personer inom reseindustrin. Sedan 2003 har även branschchefer röstat fram Årets Chef i Resebranschen.

Läs mer


SIS SIS är en organisation som arbetar med standarder

SIS är en organisation som arbetar med standarder, både att ta fram dem och att sprida kunskap om dem. I det internationella samarbetet tillvaratas svenska intressen och inriktningen är att effektivisera processen med att ta fram och införa nya standarder.

Vi hjälper SIS på en rad olika områden.
Återkommande undersökningar med deltagare i de Tekniska Kommittéerna med syfte att kartlägga hur samarbetet fungerar och SIS roll i detta.
Externa och interna imageundersökningar med syfte att återkommande följa i vilken utsträckning SIS lyckas kommunicera och sköta sitt uppdrag.
För genomförandet har vi använt oss av telefonintervjuer och webbenkäter.


Erikshjälpen Erikshjälpen Second Hand Butiker är en ideell förening som samarbetar med lokala föreningar och församlingar i Sverige. Sedan starten 1990 har verksamheten vuxit till att omfatta ett 60-tal butiker, varav en i Norge. Syftet med butikerna är att generera medel till bistånd, både i Sverige och utomlands.

Utifrån ett barnrättsperspektiv fokuserar Erikshjälpen på barns rätt till utbildning, hälsa, trygghet och skydd. Erikshjälpen arbetar även med barn i Sverige och i katastrofsituationer.

Fürst Scandinavian Research hjälper föreningen Erikshjälpen Second Hand och Erikshjälpens Insamlingsstiftelse med genomförande av medarbetarundersökningar. I organisationen finns olika typer av sysselsättningsformer allt ifrån tjänstemän, volontärer till personer i åtgärd från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan etc.


Hemavan alpint Hemavan Tärnaby är norra Sveriges största skidort och erbjuder enastående skidåkning i fantastisk fjällmiljö. Hemavan och Tärnaby är två orter i Lappland som bjuder på skidåkning för alla nivåer. Hemavans skidområde har totalt 10 liftar, 50 nedfarter, 2 snowparks och en Skicross-Arena. I Hemavan finns även friåkningsparadiset Kobåset som av många anses som Sveriges bästa friåkningsområde. I Tärnaby finns 5 liftar och 30 nedfarter däribland kändisarna Ingemarbacken, Ringbranten och Anjabacken.

För Hemavan Alpint genomför vi sedan många år gästundersökningar med de som bott på deras anläggningar eller åkt i backarna. Detta genomför vi med hjälp av webbenkäter som besvaras efter hemkomsten.