Vad gör vi?

Scandinavian Panel – vår webbpanel

Fürst Scandinavian Research driver en webbpanel som heter SCANDINAVIAN PANEL.

Som medlem i denna panel inbjuds du till att besvara webbaserade undersökningar. Du får uttrycka dina åsikter inom olika områden och samtidigt hjälpa företag och andra att bli bättre i sina verksamheter.

Som panelmedlem svarar du på frågor i lugn och ro då det passar dig bäst.

Som kompensation för att delta i undersökningarna får du ersättning som du själv kan använda eller skänka till välgörenhet. Hur mycket du får är beroende av bl.a. antalet frågor i den aktuella undersökningen.

För att du skall erbjudas möjlighet att delta i undersökningar via Scandinavian Panel, har vi inlett ett samarbete med CINT Access, som är ett företag som administrerar paneler.

Anmäl dig till att vara med i Scandinavian Panel här

Vi hoppas givetvis på att du vill vara med! 
Välkommen som panelmedlem i Scandinavian Panel!!