Vad gör vi?

Scandinavian Panel – vår webbpanel

Fürst Scandinavian Research driver en webbpanel som heter SCANDINAVIAN PANEL.

Som medlem i denna panel inbjuds du till att besvara webbaserade undersökningar. Du får uttrycka dina åsikter inom olika områden och samtidigt hjälpa företag och andra att bli bättre i sina verksamheter.

Som panelmedlem svarar du på frågor i lugn och ro då det passar dig bäst.

Som kompensation för att delta i undersökningarna får du ersättning som du själv kan använda eller skänka till välgörenhet. Hur mycket du får är beroende av bl.a. antalet frågor i den aktuella undersökningen.

För att du skall erbjudas möjlighet att delta i undersökningar via Scandinavian Panel, har vi inlett ett samarbete med CINT Access, som är ett företag som administrerar paneler.

Vi hoppas givetvis på att du vill vara med! 
Välkommen som panelmedlem i Scandinavian Panel! Anmäl dig nedan