Vad gör vi?

Telefonintervjuer

Telefonintervjuer är en av de vanligaste undersökningsmetoderna. Vi samarbetar med andra undersökningsföretag som är specialiserade på just telefonintervjuer. Det innebär att när vi genomför större undersökningar på telefon tar vi hjälp externt.

För mindre undersökningar hanterar vi intervjuerna med egen personal. Vår främsta samarbetspartner PFM Research har tillgång till 90 intervjuare som använder s k CATI-platser. (CATI står för ”computer-aided telephone interviewing”.)

Alla intervjuare genomgår en grundutbildning innan de startar. Det är en utbildning med speciellt fokus på etik och respondentens rättigheter, samt betydelsen av god intervjukvalitet. Intervjuledarna följer löpande intervjuarbetet och det finns bra system och rutiner för att fånga upp kvalitetsbrister. Vi använder oss t.ex. av medhörning.

En av de viktigaste fördelarna med en telefonintervju är att man får en personlig kontakt och får kontroll över intervjusituationen.