Vad gör vi?

Webbundersökningar

Webbundersökningar eller webbenkäter är en undersökningsform som nu är den vanligaste förekommande. I en webbenkät ges stora möjligheter att använda bilder, ljud och videoklipp.

Webben använder vi ofta vid genomförande av medarbetarundersökningar men även i kundundersökningar och vid andra tillfällen där man har en relation till dem som ska besvara frågorna och där man har kontroll över urvalet.

Vi har också tillgång till olika internetpaneler. Det innebär att vi kan göra webbundersökningar som representerar allmänheten i åldern 15 år och äldre. Den är representativ för svenskar avseende kön, region och ålder. Vi kan även genomföra webbundersökningar/webbenkäter i andra länder via dessa paneler.

Webb som metod har en rad fördelar i förhållande till traditionella metoder:

  • Ger snabbare svar – i princip kan man genomföra en webbundersökning mot ett rekryterat urval i loppet av några timmar
  • Ger bättre möjligheter till att kontrollera urvalet – vi kan använda bakgrundsuppgifter och upplysningar om de som svarar och på så sätt få till ett optimalt urval i förhållande till kundens problemställning
  • Respondenten kan svara när den vill, var den vill
  • Ger bättre öppna svar/mer kvalitativ respons – vi ser att respondenterna lägger mycket energi på att besvara speciellt de öppna svaren. Detta gäller speciellt för medarbetarundersökningar.
  • Man undviker risken för fel i resultaten pga intervjuareffekten