Vilka är vi?

Vilka är vi?

Fürst Scandinavian Research AB grundades 1994 av Fredrik Fürst.

Våra medarbetare har erfarenhet från att arbeta med olika slags problemställningar som ställer krav på kreativitet vid uppläggning av samt genomförande av undersökningar.

Olika bakgrund med avseende på utbildning och arbetslivserfarenhet gör att vi sammantaget har en god insikt och förståelse för människors värderingar och beteenden, vilket vi försöker dra nytta av i våra uppdrag.

Vi har en väl fungerande fältorgansiation med resurser att genomföra kvantitativa personliga intervjuer och mystery shoppinguppdrag i hela landet.

Vi har också lång erfarenhet av kvalitativa metoder som exempelvis fokusgrupper och djupintervjuer.