Vilka är vi?

Etiska regler

Mycket av informationen som vi hanterar är konfidentiell och därför ställs höga krav på hur vi hanterar den.

Integritetspolicy

På Fürst Scandinavian Research AB värnar vi om en hög nivå av skydd för din personliga integritet.

GDPR (Generala Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjat gälla i hela EU den 25 maj 2018.
GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen. Mycket är sig likt men kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter har skärpts.

Med anledning av GDPR har vi tydliga villkor som vi arbetar efter. Villkoren är kompletterade med en integritetspolicy som mer utförligt beskriver hur vi sparar och analyserar din personliga information. Något vi gör för att vår kommunikation ska vara så relevant och intressant som möjligt för dig.

Ta gärna del av vår integritetspolicy HÄR.

Vi följer särskilda branschregler för informationshantering.
Vi garanterar uppgiftslämnares integritet. Det innebär exempelvis att inga enskilda intervjusvar lämnas till utomstående. Vi garanterar våra kunder att konfidentiell köpt företagsunikinformation inte säljs eller på annat sätt förmedlas till tredje part.

Fürst Scandinavian Research följer de internationella etiska reglerna för marknadsundersökningar som fastställts av ICC/ESOMAR.

Nedladdningsbara regler från ICC/ESOMAR

Undersökningsverksamheten i Sverige övervakas av ERM, Etiska Rådet för Marknadsundersökningar. ERM:s huvuduppgift är att se till att ICC/ESOMARs internationella regler för marknadsundersökningar efterlevs av aktörer i branschen. Detta gäller bland annat tydligheten i gränsdragningen mellan marknadsundersökningar å ena sidan och marknadsföring och försäljning å andra sidan.