Vilka är vi?

Samarbeten

afew

A few

A few är en frilansande strategisk marknads- och försäljningsavdelning för företag som vill sticka ut som upplevelseaktör. De jobbar med strategier och att ta dem från ord till handling. Deras uppdragsgivare är företag med grymma produkter, som har ambitionen att växa, ta sig till nästa nivå och sticka ut som upplevelseaktör och öka bolagets konkurrenskraft.


Per Thorell Marketing

Utbildar,föreläser, inspirerar och skapar förutsättningar för ökad lönsamhet och försäljning åt butiker och köpcentra.

Fürst Scandinavian Research och Per Thorell Marketing har ett samarbete när det gäller att genomföra olika typer av marknadsundersökningar och Mystery Shopping, där Per Thorells kunskap av Retail och vår kunskap och erfarenhet av undersökningar och analyser ger er ett bra beslutsunderlag. Exempel på samarbetsområden:

Mystery Shopping. Inom retail är mystery shopping eller anonyma kundbesök ett ypperligt instrument för att bedöma butikens service- och säljförmåga t.ex. Snabb webbaserad feedback gör att du som beställare får ett bra instrument för att veta vad du bör göra för att få nöjdare kunder.

Exitintervjuer. För att kartlägga ett köpcentras eller en butiks kunder genomför vi utgångsintervjuer. Utan att ha kunskap om besökarna är det svårt att veta hur du ska nå dem med dina erbjudanden. Det handlar inte bara om att analysera befintliga kunder utan även hitta de potentiella.

Butiksundersökningar. En kartläggning av dina egna kunder, preferenser, NöjdKundIndex-mätningar, kampanjuppföljningar är ovärderliga i ditt arbete med att få underlag att fatta rätt marknadsmässiga beslut för ökad lönsamhet.

Medarbetarundersökningar. Har du inte medarbetare som trivs och är motiverade så märker dina kunder det. Följden blir mindre nöjda kunder och sämre lönsamhet. Därför är det viktigt med återkommande medarbetarundersökningar och inte minst feedback och åtgärder som kommuniceras baserat på resultaten.